SZC logo

Szerencsi Szakképzési Centrum

OM kód: 203055/004 | 3580 Tiszaújváros, Rózsa út 10

Intézmény logo

Szerencsi SZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokKRÉTA
Széchenyi 2020

Díjak, kedvezmények

Ösztöndíj

Szakképzési ösztöndíj

Ösztöndíj kategóriája: általános ösztöndíj Az ösztöndíj bemutató leírása: A szakképzési ösztöndíj minden szakképzésben tanulónak jár, aki az igénybevétel alábbiakban felsorolt feltételeinek megfelel. Az ágazati alapoktatásban a tanulók fix összegű ösztöndíjra jogosultak. A szakirányú oktatásban az ösztöndíj mértéke a tanulmányi eredmények függvényében változik. Az ösztöndíj alapja a tanév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér). Az ösztöndíj mértéke: Előkészítő évfolyamon:

Képzési forma Ösztöndíj mértéke Ösztöndíj mértéke a 2021/2022-es tanévben
Nyelvi előkészítő évfolyam; orientációs fejlesztésre irányuló előkészítő évfolyam; dobbantó program tanév első napján érvényes minimálbér egyhavi összegének 5 %-a 8.370 Ft

Ágazati alapoktatásban: 

Intézménytípus Ösztöndíj mértéke Ösztöndíj mértéke a 2021/2022-es tanévben
Technikum tanév első napján érvényes minimálbér egyhavi összegének 5 %-a 8.370 Ft
Szakképző iskola tanév első napján érvényes minimálbér egyhavi összegének 10 %-a 16.740 Ft

Szakirányú oktatásban (technikumban és szakképző iskolában):

A megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga Ösztöndíj mértéke Ösztöndíj mértéke a 2021/2022-es tanévben
2,00–2,99 tanév első napján érvényes minimálbér egyhavi összegének 5 %-a 8.370 Ft
3,00–3,99 tanév első napján érvényes minimálbér egyhavi összegének 15 %-a 25.110 Ft
4,00–4,49 tanév első napján érvényes minimálbér egyhavi összegének 25 %-a 41.850 Ft
4,49 fölött tanév első napján érvényes minimálbér egyhavi összegének 35 %-a 58.590 Ft
a szakképzés keretében fennálló tanulói jogviszonyból a megelőző tanévre vonatkozóan figyelembe vehető év végi minősítés hiányában tanév első napján érvényes minimálbér egyhavi összegének 10 %-a 16.740 Ft

  Műhelyiskolában:

Képzési forma Ösztöndíj mértéke Ösztöndíj mértéke a 2021/2022-es tanévben
Műhelyiskola tanév első napján érvényes minimálbér egyhavi összegének 5 %-a 8.370 Ft

  Igénybevétel feltételei:  Nem kell külön igényelni, minden technikumban és szakképző iskolában beiratkozott tanuló megkapja a szakképző intézmény által a KRÉTA rendszerbe feltöltött adatok alapján, amennyiben a tanuló

 • első – Szakmajegyzék szerinti – szakmáját,
 • nappali rendszerben tanulja,
 • tanulói jogviszonyban áll, 
 • tanulói jogviszonya 2020. május 31-ét követően keletkezett, és
 • a szakmai oktatásban ingyenes részvételre jogosult.

Az ösztöndíjra az adott szakmára vonatkozóan a szakmai oktatásnak a szakmajegyzékben meghatározott időtartamáig jogosult a tanuló. A tanuló nem részesülhet ösztöndíjban:

 • amennyiben évfolyamismétlésre kötelezték, a megismételt évfolyamon;
 • az adott tanév hátralévő részében, amennyiben igazolatlan mulasztásainak száma eléri a 6 foglalkozást;
 • ha szakképzési munkaszerződéssel duális szakmai oktatásban vesz részt,
 • a tanulói jogviszony szünetelése esetén.

Jelentkezési lap/pályázati adatlap: - További információk:  Az ösztöndíj folyósításáról a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a tanuló által a szakképző intézménnyel közölt és a KRÉTA rendszerben rögzített fizetési számlára történő átutalásra szóló fizetési megbízással gondoskodik. Az ösztöndíjra való jogosultságot a tárgyhónap tizenötödik napján a KRÉTA rendszer alapján kell megállapítani és azt minden hónap huszonnyolcadik napjáig kell átutalni azzal, hogy a félév első két hónapjára járó ösztöndíj a második hónapban egy összegben kerül átutalásra, a július és augusztus hónapra járó ösztöndíj a június hónapban járó ösztöndíjjal, illetve támogatással egy időben kerül átutalásra. Az ösztöndíj mentes a személyi jövedelemadó alól.

Apáczai Ösztöndíjprogram

Ösztöndíj kategóriája: a szakképző intézmények hátrányos helyzetű, jó tanulmányi eredményű tanulói számára nyújtott támogatás Az ösztöndíj bemutató leírása: A szakképzési rendszer megújítása során kidolgozott ösztöndíjrendszer új támogatási formával bővül a 2021/2022. tanévben. A GINOP-6.2.9-VEKOP-20-2021-00001 azonosító számú „Ösztönzőrendszer kialakítása a szakképzésben – Apáczai ösztöndíjprogram” című kiemelt projekt keretében pályázat útján igényelhető támogatást biztosít a szakképző intézmények hátrányos helyzetű, jó tanulmányi eredményű tanulói számára. A pályázat forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.  A pályázati kiírást a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a saját, nive.hu honlapján, valamint az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ a www.ikk.hu honlapon teszi közzé. Az Apáczai ösztöndíjprogram keretében a pályázat benyújtására nappali rendszerű szakmai oktatásban tanulói jogviszonnyal rendelkező, szakképző iskola, illetve technikum 9. és 10. évfolyamának tanulói jogosultak a 2021/2022. tanév II. félévétől. A havonta nyújtható támogatás összege 16.000 Ft - 34.000 Ft között alakulhat, a tanulmányi eredménytől függően. A 4 milliárd forintos keretösszegű program az anyagi ösztönzés mellett, mentorok bevonásával tehetséggondozó támogatást is biztosít a fiatalok számára.  Pályázati kiírás: A pályázati kiírás itt érhető el. Pályázati szabályzat: A pályázati szabályzat itt érhető el. Jelentkezés:  A pályázatot a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerben (KRÉTA) kell benyújtani. A KRÉTA a felhasználói fiókkal már rendelkező – tanulói jogviszonya alapján a pályázat benyújtására jogosult – tanulónak automatikus üzenetet küld a pályázati lehetőségről, a pályázat benyújtásának módjáról és helyéről, ahol kitöltési útmutató segíti a pályázási folyamatot. További információk: A pályázók és a pályázat benyújtásában közreműködő mentorjelöltek az ösztöndíjprogrammal kapcsolatos kérdéseiket az Apáczai ösztöndíjprogram hivatalos ügyfélszolgálata, az ugyfelszolgalat.apaczai@nive.hu e-mail címen tehetik fel.

Egyszeri pályakezdési juttatás

Ösztöndíj kategóriája: általános ösztöndíj Ösztöndíj bemutató leírása:  Egyszeri pályakezdési juttatásra jogosult minden sikeres szakmai vizsgát tett tanuló, aki az alább felsorolt feltételeknek megfelel. A pályakezdési juttatás alapja a tanév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér). A pályakezdési juttatás mértéke a szakmai vizsga eredményétől függ. A juttatás szabadon felhasználható. Az ösztöndíj mértéke: 

A szakmai vizsga eredménye Pályakezdési juttatás mértéke Pályakezdési juttatás mértéke a 2021/2022-es tanévben
2 tanév első napján érvényes minimálbér egyhavi összegének 80 %-a 133.920 Ft
3 tanév első napján érvényes minimálbér egyhavi összegének 110 %-a 184.140 Ft
4 tanév első napján érvényes minimálbér egyhavi összegének 145 %-a 242.730 Ft
5 tanév első napján érvényes minimálbér egyhavi összegének 180 %-a 301.320 Ft

  Igénybevétel feltételei:  Nem kell külön igényelni, minden sikeres szakmai vizsgát tett tanuló megkapja a szakképző intézmény által a KRÉTA rendszerbe feltöltött adatok alapján, amennyiben

 • első – Szakmajegyzék szerinti – szakmáját,
 • nappali rendszerben tanulta,
 • tanulói jogviszonyban állt, 
 • tanulói jogviszonya 2020. május 31-ét követően keletkezett, és
 • a szakmai oktatásban ingyenes részvételre volt jogosult.

  Jelentkezéssel kapcsolatos információk: - További információk:  Az egyszeri pályakezdési juttatás folyósításáról a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a tanuló által a szakképző intézménnyel közölt és a KRÉTA rendszerben rögzített fizetési számlára történő átutalásra szóló fizetési megbízással gondoskodik. Az egyszeri pályakezdési juttatást a szakma megszerzését követő hatvan napon belül kell átutalni. Az ösztöndíj mentes a személyi jövedelemadó alól.


Partnereink

SZC logo

Szerencsi Szakképzési Centrum


Szerencsi SZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola

3580 Tiszaújváros, Rózsa út 10

Telefon: 49 542 180

E-mail: brassai@szerencsiszc.hu

OM azonosító: 203055/004


2024Szerencsi SZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola